• galeria_header_4.jpg
  • maki-001.JPG
  • galeria_header_5-002.jpg
  • galeria_header_3.jpg
Wspierają nasze inicjatywy
  • sponsorzy-1.jpg
  • sponsorzy-2.jpg
  • sponsorzy-3.jpg
  • sponsorzy-4.jpg

Ważne telefony

Pogo. Energetyczne 991

Telekomunikacja 19393

ZBGKiM 32-230 32 63

(po godz. pracy 502 646 682)

DOŻYNKI SOŁECKIE 2015

6 września 2015 r. mieszkańcy Bojszowa podziękowali Bogu za tegoroczne żniwa, organizując dożynki, czyli Święto Plonów. Główna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 11:00 mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym, którą odprawił ks. proboszcz Józef Kaniut. Kazanie wygłosił ks. Janusz Czenczek, który gościnnie przybył do Bojszowa w tym ważnym dla nas dniu. Ks. Czenczek przypomniał zebranym sens słów pieśni „Boże z Twoich rąk żyjemy, lecz własnymi pracujemy”, zwracając uwagę na konieczność podziękowania za wszystkie łaski, które ludzie otrzymują z rąk Boga.

Więcej…

 

Dożynki Wiejskie 2015

Rada Sołecka wraz z Panią Sołtys serdecznie zapraszają na Dożynki Wiejskie w Bojszowie dnia 06.09.2015r.
Otwarcie Drogi

25 lipca 2015 r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Szlak Europejski – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach, odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i nr 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, realizowanego przez Powiat Gliwicki a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej…

 

Piknik Rodzinny 2015

20 czerwca 2015 r. dzięki staraniom Rady Sołeckiej Sołectwa Bojszów oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie (głównych organizatorów oraz sponsorów) na boisku sportowym został zorganizowany „Piknik Rodzinny” dla mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Była to znakomita okazja, aby w miłej atmosferze spędzić sobotnie popołudnie oraz odpocząć od trudów dnia codziennego.

Więcej…

 

PODZIĘKOWANIA

Rada Sołecka Sołectwa Bojszów oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Bojszowie składają najserdeczniejsze podziękowania Sponsorom „Pikniku Rodzinnego”, czyli:

Firmie „KNOR”
Lucynie i Przemysławowi Jagusz
Annie i Wojciechowi Lerka
Urszuli i Lucjanowi Gembolis
Marii Kaczmarczyk
Halinie i Piotrowi Gudowskim
Aktywnym Członkiniom stowarzyszenia
za okazaną pomoc.

Dziękujemy ponadto wszystkim tym osobom, które aktywnie włączyły się w organizację „Pikniku Rodzinnego”, poświęcając swój czas i energię. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Państwa postawa jest świadectwem tego, że są ludzie dobrej woli i wielkiego serca. Głęboko wierzymy, że również w przyszłości będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie w podejmowanych przez nas inicjatywach.

Sabina Gabrysiak – Sołtys Bojszowa
Cecylia Frejno – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie

Bojszów, 20.06.2015 r.

 

Piknik Rodzinny na boisku sportowym, zapraszamy!